In het woud der partijen voor de aanstaande verkiezingen, heb ik het volgende vernomen:

Partij voor de Bomen. (kijk dat doet tenminste recht aan de titel)

Tegen het establishment van zoogdieren, inclusief de mens.

Aan het woord de heer Vander Eik, oprichter, lijsttrekker en partijsecretaris:

Voor de bomen is de maat vol, wat zeg ik, meer dan vol. zij zijn de arrogantie van mens en dier zat. Wij willen ze het land teruggeven dat al eeuwen van hun en hun voorvaderen is geweest. De normen en waarden zijn zoek. Men plant ze te pas en te onpas en haalt ze zo weer omver, terwijl zij de mens in ontstaan en leeftijd superieur zijn! Zij voeden mens en dier met eikels (what’s in a name), beukennootjes, kastanjes, en nog veel meer, en geven ze bovendien frisse lucht. Wat krijg je ervoor terug? Er worden namen gekerfd in de basten, takken afgebroken en uiteindelijk uit de grond getrokken omdat de blaadjes op de auto’s vallen en o wee dan wordt ie vies.

Mevrouw Beuk vult aan:

Wat betreft die exoten, dat loopt echt de spuigaten uit. Van oudsher zijn wij een land van loofbossen. De mens kon ons gebruiken voor het hout. Prima mits zinvol, dat offer wilden ze wel brengen. Maar het ging niet snel genoeg, ze groeiden te langzaam en men vond ze te grillig. Er werden bomen van buiten gehaald, de naaldbomen, die groeien snel en leveren rechte stammen, maar het werden er steeds meer! Ze pikten de loofgrond in, en ergens moet het ophouden. Er zijn enkele leden van ons die drastische maatregelen willen[1]. Wij als PvdB stellen ons echter coulant op. Variatie is goed, maar er moeten niet meer exoten bij. Je ziet soms zelfs palmen verschijnen in de stadtuinen, het moet niet gekker worden. Zelf heb ik ooit een Notophagus antarctica geplant (schaamte). Ook het lot van de Amerikaanse eik moet nog eens goed worden bezien gelet op de laatste ontwikkelingen!

Professor van Wilgen:

Wij bomen zijn niet alleen leveranciers van zuivere lucht, maar leveren ook complete grondstoffen voor medicijnen. Al duizenden jaren leveren wij salicylzuur, betuline, fagine en ga zo maar verder. Wel moet men oppassen dat men de juiste stoffen wint.

De bomen zijn in staat tot prachtige vruchtvorming, neem de appel, dit is mooi staaltje van samenwerking tussen mens en boom. Tot nog toe hebben we hieraan meegewerkt, maar ook hier zie je productie de boventoon voeren, zoveel mogelijk op een zo laag mogelijke stam. Soit, maar om dan ook nog te spuiten met gif is een misdaad tegen de boomheid. Wij pleiten voor een gifvrije fruitteelt op eerbiedwaardige hoogstam.

Vander Eik vat samen:

Meer humus, meer korstmos en minder schimmel en minder dennen. De bomen eerst!

We gaan een lijstverbinding niet uit de weg, maar dan met bijvoorbeeld de PVDV (partij voor de vogels), maar dan wel de linkervleugel.


[1] Bij het verschijnen van dit artikel gonst inderdaad het gerucht dat er een afsplitsing dreigt. Een splinter (nomen est omen) dient zich aan: PVVLB (partij voornamelijk voor loofbomen).

korstmos2

 boom