Altijd weer hetzelfde, 4 mei dodenherdenking en 5 mei bevrijdingsdag. En elke keer weer dezelfde discussie: wie herdenken we en waarvan zijn we bevrijd.

Ik zal een jaar of 12-14 geweest zijn toen ik me dit begon af te vragen, en nog steeds ben ik er niet uit.

Hoewel inmiddels heb ik het gevoel dat ik toch dichterbij gekomen ben. Al jaren respecteer ik de minuut stilte voor de dodenherdenking. Meestal vanuit de ‘luie’  stoel op de platte buis. Ingetogen muziek, ernstig kijkende mensen, kransen en bloemen. Na een half uurtje heb ik het dan wel weer gezien. Vorig jaar was ik voor het eerst bij de stedelijke herdenking hier in Nijmegen. Best wel okay.

Mijn kinderen heb ik dit mee proberen te geven en dat is volgens mij best wel aardig gelukt. Maar terugkomend op de eerste vraag;

Welke doden herdenken we.

Er wordt veel gepraat over die oom die gesneuveld is in de strijd, of als verzetsheld, of gewoon als vergelding. Toegevoegd, en terecht, zijn die slachtoffers van na de oorlog, prima.  Oh ja en dan hebben we de Joodse gemeenschap ook nog, maar die krijgt altijd wat geringe aandacht in mijn ogen. Waarschijnlijk omdat we ons schamen wat we hebben toegelaten al dan niet uit zelfbehoud, maar ook omdat we graag de andere kant op kijken. Dat zijn  telkens terugkerende zaken, waarom in Nederland procentueel zoveel slachtoffers, en in Denemarken aanzienlijk minder. Een combinatie van bevolkingsdichtheid en de volksaard?

Waarvan zijn we bevrijd.

We denken vaak in goed en slecht, de Duitser was slecht en de Amerikaan was goed. Dat was net na de bevrijding dan misschien wel te begrijpen, maar als we de geschiedenis kennen zou dat beeld toch verdwenen moeten zijn. Ik denk dat dit beeld nu pas wat begint op  te lossen. Al zo’n 50 jaar geleden had ik een Duitse vriend bij wie ik geregeld over de vloer kwam en ook mee naar de Heimat ben geweest. En ja ik heb wel eens gehoord dat men het naziregime verdedigde, zelfs dat toch wat gedaan moest worden met de geld en macht beluste joden. Maar is dat typisch Duits? Volgens mij waren de beste jodenjagers Oekraïners en ook andere beschaafden lieten zich uitbetalen om te verraden. Lopen we niet allemaal met boter (van kuipje tot vloot) op onze kop?

Toch is bevrijdingsdag een terechte feestdag, we zijn al 71 jaar niet meer bezet geworden, hoewel we steeds meer gegijzeld worden door kapitaal en Europa.

Laten we vieren dat we in vrijheid leven en niet opgepakt worden omdat we kritiek hebben op de regering of het parlement. Laten we vieren dat we vrij zijn.